Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Giới thiệu phòng Hợp tác Quốc tế

I. CHỨC NĂNG

1. Phòng Quan hệ Quốc tế là đơn vị trực thuộc lãnh đạo Trường, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, điều hành công tác phát triển và quản lý quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Bình Dương;

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động hợp tác quốc tế.

II. NHIỆM VỤ

1. Giữ vai trò đầu mối trong việc điều phối và quản lý các hoạt động hợp tác Quốc tế giữa Nhà trường với các trường Đại học nước ngoài; tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường về việc xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển hợp tác quốc tế;

2. Quản lý, điều hành các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công;

3. Tham mưu, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện tốt công tác Quan hệ Quốc tế; quan hệ chặt chẽ với các khoa, phòng ban thuộc Trường trong việc tổ chức các hoạt đông liên quan đến hợp tác quốc tế;

4. Lập kế hoạch đón tiếp, phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ thực hiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết, chịu trách nhiệm trong công tác đón tiếp các đoàn khách, tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường;

5. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế đang học tại Trường theo đúng quy chế hiện hành;

6. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bình Dương trong công tác an ninh đối với các hoạt động Quan hệ Quốc tế; thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động Quan hệ Quốc tế đến các Sở, Ban ngành theo đúng qui định.

III. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong bối cảnh đất nước ngày càng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện đường lối đối ngoại theo hướng rộng mở, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, quan hệ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng liên tục được mở rộng, phát triển. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, các dự án, chương trình đào tạo liên kết với đối tác nước ngoài đã được củng cố và tiếp tục triển khại tại trường, nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã ghé thăm, giao lưu và làm việc cùng với Trường. Hiện nay Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thiết lập quan hệ với các Trường: Đại học Woosung, Đại học Kyungsung (Hàn Quốc), Học viện Văn hóa Quốc tế Thiên Tân, Đại học Hoa Trung (Trung Quốc); Học viện Kinh tế - Kỹ thuật Bình Đông, Học viện Kỹ thuật Fortune (Đài Loan); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thép thành phố Cao Hùng (Đài Loan); Trường Nhật ngữ AN (Nhật Bản)… Bên cạnh đó, Trường cũng Hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân Đài Loan tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động tuyển dụng cho doanh nghiệp, các hoạt động thực tập và tham quan doanh nghiệp cho sinh viên, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.Thông qua các dự án hợp tác, Trường đã mời các chuyên gia trong nước và quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo đến để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm qua các hội thảo, các lớp tập huấn ngắn hạn.

Để nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý của Trường thường xuyên được đi trao đổi học tập, nghiên cứu và thực tập tại các trường, viện trên thế giới thông qua các chương trình giao lưu, liên kết đào tạo, các dự án hợp tác, các thoả thuận hợp tác song phương và đa phương. Thông qua các chương trình hợp tác, cán bộ giáo viên của Trường có điều kiện tiếp cận và giành được nhiều suất học bổng đào tạo sau đại học. Song song với việc cử cán bộ đi học tập, Nhà trường cũng tiếp nhận các sinh viên nước ngoài đến học chương trình đại học, cao học, các khoá học ngắn hạn và các chương trình giao lưu sinh viên. Đặc biệt, Trường đã và đang đào tạo sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại Trường thuộc hai khoa: Công nghệ thông tin và Kinh tế.

IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Điện thoại: (0650) 3834951

Email: oie@tdmu.edu.vn